Politechnika Radomska
   ⁄   Home
 
TransComp
Komitet Naukowy i Organizacyjny
Tematyka naukowa
Warunki uczestnictwa
Pliki do pobrania
Formularz zgłoszeniowy
Warsztaty dla młodych naukowców i doktorantów
Regulamin Konferencji
Kontakt
 

  

Pliki do pobrania   

Komunikat Konferencji TransComp 2017. (pobierz)

 Przygotowanie referatu:

Prosimy o wybranie formatki odpowiadającej tematyce Państwa referatu.

Referaty w języku polskim lub angielskim należy przesłać na adres konferencji:  transcomp@uthrad.pl 
Przypominamy o zamieszczeniu tytułów i streszczeń w języku polskim jak również angielskim.

Liczba stron: minimum 4 do 8 maksymalnie po sformatowaniu do wybranej formatki (w przygotowaniu).

Referaty poniżej 4 stron nie będą przyjmowane.
W przypadku przekroczenia 8 stron doliczana będzie opłata jak za dodatkowy referat (co kolejne 8 stron).

Przed wysłaniem należy sprawdzić poprawności danych teleadresowych.

Niewłaściwie sformatowane plik będziemy odsyłać do poprawy.

UWAGA! RYSUNKI NIE POWINNY BYĆ EDYTOWALNE W PROGRAMIE WORD - w innym przypadku organizatorzy nie odpowiadają za ich poprawność.

Prosimy również o podanie sekcji tematycznej (I - IX) oraz sposobie prezentowania referatu: prezentacja elektroniczna/sesja posterowa.

  

FORMATKI

AUTOBUSY:

Bezpieczeństwo i ekologia - do pobrania

Efektywność transportu - do pobrania

Eksploatacja i testy - do pobrania

Logistyka - do pobrania

Organizacja i zarządzanie - do pobrania

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO:

Badania - do pobrania

Eksploatacja - do pobrania

Szkolenia - do pobrania

Technika - do pobrania

 

SESJA POSTEROWA

Przygotowanie plakatu

Tablice posiadają już nagłówki z informacją o nazwie, organizatorach i danych teleadresowych konferencji. Państwo przedstawiają jedynie zgłoszony referat, który powinien zawierać informację o autorach, tytuł referatu oraz jego treść. Jedynym ograniczeniem jest rozmiar pola roboczego: 650mm x 930mm (szerokość x wysokość).

Przypominamy: za wygląd i sposób przygotowania prezentacji odpowiada autor.

 

 

Logo konferencji (pobierz) 
Copyright 1998-2015 Wydział Transportu i Elektrotechniki.