Badanie Jakości Kształcenia na UTH Rad.  

Menu » Jakość kształcenia

Wyniki badania opinii studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych.

Badanie jakości 2015/2016

Badanie jakości 2014/2015

Badanie jakości 2013/2014

Badanie jakości 2012/2013