Pracownicy naukowo - dydaktyczni  

Menu » Praca

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo. Termin składania dokumentów mija 9 października 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Termin składania dokumentów mija 22 września 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie mechanika. Termin składania dokumentów mija 8 września 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk matematycznych lub technicznych. Termin składania dokumentów mija 31 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk technicznych. Termin składania dokumentów mija 31 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Termin składania dokumentów mija 28 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie medycyna, specjalizacja w dziedzinie dermatologii. Termin składania dokumentów mija 26 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk biologicznych lub nauk o ziemi. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk matematycznych. Termin składania dokumentów mija 21 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk o zdrowiu, o specjalizacji z zakresu fizjoterapii lub rehabilitacji. Termin składania dokumentów mija 26 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk matematycznych. Termin składania dokumentów mija 21 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk ekonomicznych. Termin składania dokumentów mija 23 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk prawnych. Termin składania dokumentów mija 31 maja 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych oraz diagnostyki laboratoryjnej. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk humanistycznych. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu laryngologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu patomorfologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu neurochirurgii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej i urologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu neurologii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej oraz chemioterapii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk medycznych, o specjalizacji z zakresu kardiochirurgii. Termin składania dokumentów mija 5 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w obszarze nauk przyrodniczych. Termin składania dokumentów mija 16 maja 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w obszarze nauk przyrodniczych. Termin składania dokumentów mija 16 maja 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza trzy konkursy na stanowisko INSTRUKTORA. Termin składania dokumentów mija 12 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w obszarze nauk medycznych. Termin składania dokumentów mija 12 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko INSTRUKTORA. Termin składania dokumentów mija 12 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w obszarze nauk medycznych. Termin składania dokumentów mija 12 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w obszarze nauk przyrodniczych. Termin składania dokumentów mija 20 marca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w obszarze nauk przyrodniczych. Termin składania dokumentów mija 20 marca 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauk technicznych. Termin składania dokumentów mija 15 lutego 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dyscyplinie naukowej filologia angielska. Termin składania dokumentów mija 8 lutego 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 6 lutego 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie naukowej: nauki prawne. Termin składania dokumentów mija 31 stycznia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej psychologia. Termin składania dokumentów mija 11 stycznia 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 16 grudnia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Sztuki ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Termin składania dokumentów mija 9 grudnia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w dziedzinie: nauki medyczne. Termin składania dokumentów mija 2 grudnia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 2 listopada 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 20 października 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 27 października 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Sztuki ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii. Termin składania dokumentów mija 10 października 2016 r.

JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych w dziedzinie nauk prawnych. Termin składania dokumentów mija 4 października 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie: nauki matematyczne. Termin składania dokumentów mija 28 września 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 29 września 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko 
PROFESORA ZWYCZAJNEGO LUB NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 14 września 2016 r.

JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO na Wydziale Transportu i Elektrotechniki w dziedzinie nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 3 sierpnia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 2 września 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: pedagogika. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: filologia polska. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: pedagogika. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: filologia polska. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 13 września 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 13 września 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA  w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 13 września 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA  w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 13 września 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA  w dziedzinie: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 13 września 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w dziedzinie: nauki medyczne. Termin składania dokumentów mija 24 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza dwa konkursy na stanowisko INSTRUKTORA. Termin składania dokumentów mija 17 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w dziedzinie: nauki o kulturze fizycznej. Termin składania dokumentów mija 17 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w dziedzinie: nauki medyczne. Termin składania dokumentów mija 17 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie: nauki medyczne. Termin składania dokumentów mija 17 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie: nauki medyczne. Termin składania dokumentów mija 17 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO. Termin składania dokumentów mija 30 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO. Termin składania dokumentów mija 22 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: matematyka. Termin składania dokumentów mija 22 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: prawo. Termin składania dokumentów mija 16 maja 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 28 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: nauki prawne. Termin składania dokumentów mija 29 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: nauki prawne. Termin składania dokumentów mija 29 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Nauk Ekonomicznych i Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO w dyscyplinie naukowej: nauki prawne. Termin składania dokumentów mija 29 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w dyscyplinie naukowej: filologia angielska. Termin składania dokumentów mija 14 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: filologia angielska. Termin składania dokumentów mija 29 marca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo. Termin składania dokumentów mija 3 marca 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko INSTRUKTORA. Termin składania dokumentów mija 12 lutego 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Sztuki ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dyscyplinie naukowej: sztuki plastyczne. Termin składania dokumentów mija 29 stycznia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: budownictwo. Termin składania dokumentów mija 15 stycznia 2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu. Termin składania dokumentów mija 27 listopada 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: towaroznawstwo. Termin składania dokumentów mija 26 października 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Ekonomiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: prawo. Termin składania dokumentów mija 18 września 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Ekonomiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: ekonomia. Termin składania dokumentów mija 25 września 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Ekonomiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: prawo. Termin składania dokumentów mija 17 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej psychologia. Termin składania dokumentów mija 8 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Ekonomiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: prawo. Termin składania dokumentów mija 17 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej psychologia. Termin składania dokumentów mija 8 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: nauki biologiczne lub nauki o kulturze fizycznej. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko INSTRUKTORA. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko INSTRUKTORA. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: budownictwo. Termin składania dokumentów mija 6 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: budownictwo. Termin składania dokumentów mija 8 września 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA. Termin składania dokumentów mija 19 czerwca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Ekonomiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: nauki ekonomiczne. Termin składania dokumentów mija 30 czerwca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: nauki techniczne lub matematyczne. Termin składania dokumentów mija 10 czerwca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: nauki techniczne w zakresie optoelektorniki. Termin składania dokumentów mija 10 czerwca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: nauki matematyczne. Termin składania dokumentów mija 10 czerwca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie naukowej: nauki matematyczne. Termin składania dokumentów mija 10 czerwca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dziedzinie naukowej: nauki humanistyczne. Termin składania dokumentów mija 10 czerwca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Filologiczno-Pedagogiczny ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: nauki humanistyczne. Termin składania dokumentów mija 10 czerwca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Ekonomiczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: nauki prawne. Termin składania dokumentów mija 29 maja 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie naukowej: nauki techniczne. Termin składania dokumentów mija 19 maja 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dziedzinie naukowej: nauki techniczne lub matematyczne. Termin składania dokumentów mija 20 maja 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO w dyscyplinie naukowej: sztuki projektowe. Termin składania dokumentów mija 17 kwietnia 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Sztuki ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w dyscyplinie naukowej: sztuki piękne. Termin składania dokumentów mija 15 kwietnia 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA. Termin składania dokumentów mija 7 kwietnia 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA w dyscyplinie naukowej: budownictwo. Termin składania dokumentów mija 16 lutego 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Sztuki ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA. Termin składania dokumentów mija 18 lutego 2015 r.