Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Stypendia stażowe dla studentów

Prezydent Miasta Radomia zaprasza studentów, którzy przygotowują się do podjęcia pracy na terenie Radomia, do składania wniosków o przyznanie stypendiów stażowych.

Kandydat ubiegający się o stypendium powinien spełniać następujące warunki:

 1. posiadać miejsce zamieszkania na terenie Radomia;
 2. posiadać status studenta;
 3. wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 3.75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym dzień złożenia wniosku;

Stypendysta, któremu zostało przyznane stypendium zobowiązany jest m.in. do:

 1. utrzymania statusu studenta przez cały okres pobierania stypendium;
 2. terminowego realizowania programu stażu;
 3. podjęcia pracy u przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, nie później niż w terminie 1 miesiąca od ukończeniu stażu.

Przedsiębiorca (organizator stażu), który przyjmie studenta na staż zobowiązany jest m.in. do:

 1. zorganizowania stażu na czas od trzech do sześciu miesięcy (nie mniej niż 80 godz. miesięcznie);
 2. zatrudnienia studenta w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu w ciągu 1 miesiąca od zakończenia stażu.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Rady Miejskiej
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia
 3. Wzór wniosku o przyzananie stypendium stażowego
 4. Kaluzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
 5. Wzór umowy stypendialnej
 6. Wzór formularza zaświadczenia o odbyciu stażu
 7. Wzór formularza sprawozdania z realizacji stażu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close