Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Akredytacja dla kierunku Pielęgniarstwo

W wyniku przeprowadzonej w październiku wizytacji, przedstawicielek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, Uczelnia uzyskała akredytację na kierunku – Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia profil praktyczny. Tym samym Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, spełnia wymagane kryteria oceny standardów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo co stanowi podstawę do wnioskowania do Ministra Zdrowia o przyznanie Certyfikatów Akredytacyjnych na okres 3 lat.

Dzięki temu będziemy mogli przez kolejne lata prowadzić działalność dydaktyczną i naukową  przygotowując rzesze pielęgniarek oddanych w służbie drugiemu człowiekowi. Prowadzony przez Wydział  Nauk  Medycznych i Nauk o Zdrowiu w UTH Radom kierunek pielęgniarstwo stanowi odpowiedź na potrzeby zawodowego rynku pracy. W procesie tworzenia programu studiów w tym w określaniu celów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo brali udział interesariusze wewnętrzni (studenci, nauczyciele akademiccy) i zewnętrzni (absolwenci, przedstawiciele podmiotów współpracujących z Uczelnią w zakresie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo).

W programach studiów pierwszego i drugiego stopnia dominują metody o charakterze praktycznym, zorientowane są na studenta, motywują go do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się, praktycznego działania, formułowania hipotez, analizowania danych oraz formułowania wniosków. Kształcenie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych na bazie Uczelni (wykłady, seminaria, ćwiczenia) oraz w formie praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) na bazie podmiotów leczniczych współpracujących z Uczelnią. Zajęcia praktyczne odbywają się na bazie podmiotów leczniczych oraz placówek nauczania i wychowania, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia o współpracy. Podstawową bazę dydaktyczną kształcenia praktycznego stanowią placówki na terenie Radomia i okolic.

Miejscem kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) są oddziały szpitalne: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, geriatryczne, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, ginekologiczne, położnicze i noworodkowe, gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), hospicjach oraz żłobkach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close