Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

prof. dr hab. Tomasz Prot

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana prof. dr hab. Tomasza Prota, zasłużonego emerytowanego pracownika naszej Uczelni.

Prof. Tomasz Prot był znanym i cenionym specjalistą z zakresu chemii i technologii polimerów. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły przede wszystkim syntezy polimerów o specjalnych właściwościach i zastosowaniach, m.in. polimerów termoodpornych, fotoczułych.

Od 1978 roku związany był z naszą Uczelnią, w której początkowo pracował na stanowisku docenta, a od 1990 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, kierując  Zakładem Chemii Polimerów.

Jako p.o. prorektora w latach 1978-1980, pomagał organizować Dział Nauki oraz Dział Wydawnictw i Poligrafii. Nawiązywał i rozwijał międzynarodową współpracę naukową z wieloma ośrodkami, m.in. z Uniwersytetem Kijowskim. Działania te zostały uhonorowane przyjęciem profesora Tomasza Prota, w 1994 roku, w poczet członków Akademii Szkół Wyższych Ukrainy.

Równolegle pełnił ważne funkcje kierownicze w Uczelni. W latach 1983-1987 piastował funkcję Dziekana Wydziału MiTO, a w latach 1987-1992 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Narodową. Między innymi dzięki jego staraniom, w 1995 roku Wyższa Szkoła Inżynierska uzyskała status Politechniki Radomskiej.

Profesor Prot prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu chemii i technologii polimerów i był promotorem ponad pięćdziesięciu prac dyplomowych.

Kierując najpierw Katedrą Garbarstwa, Tworzyw Sztucznych i Gumy, a następnie Katedrą Tworzyw Sztucznych, położył duży nacisk na rozwój naukowy młodych pracowników. Był promotorem dwóch rozpraw doktorskich swoich asystentów oraz opiekunem naukowym również dwóch prac doktorskich.

W okresie 50 lat pracy zawodowej Profesor Tomasz Prot opublikował ponad 70 rozpraw i artykułów naukowych, uzyskał 26 patentów, był autorem lub współautorem 120 wystąpień na konferencjach naukowych. Jego prace są licznie cytowane. Brał również udział w 5 wdrożeniach dotyczących technologii żywic lakierniczych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia  24 września br. (czwartek) o godz. 12.00 na Cmentarzu Żydowskim (obok Cmentarza Powązkowskiego) w Warszawie.

Rodzinie i najbliższym Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close