Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

UTH Radom z Kartą Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027 (ECHE). W maju 2020 roku został złożony w Brukseli projekt  dot. otrzymania przez UTH Radom Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027 (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027), który został zaakceptowany przez Komisję Europejską i przyjęty do realizacji .

Uzyskanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego jest warunkiem koniecznym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego ustanowionych w Polsce, które chcą uczestniczyć w projektach mobilności dotyczących szkolnictwa wyższego jako pojedyncza instytucja szkolnictwa wyższego albo jako członek krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności. Komisja Europejska –za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli –publikuje specjalne zaproszenie do składania projektów, w którym określa szczegółowe warunki i kryteria jakościowe, jakie należy spełnić, aby otrzymać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo, że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy miedzy uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa, teologa i humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w  wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.
Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów na studia i praktyki, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.
Program Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisje Europejską w latach: 2007-2013:
„Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Następujące kraje mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach Programu Erasmus+:
Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Kraje spoza Unii Europejskiej:
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

Uczelnie biorące udział w Programie Erasmus+ mają możliwość:

  •  prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy i przyjazdy na studia lub praktykę)
  • prowadzenia wymiany pracowników Uczelni (nauczyciele akademiccy i inni pracownicy Uczelni)
  • udziału w projektach wielostronnych wraz z uczelniami z innych krajów
  • udziału w sieciach Erasmusa+.

Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni także poprzez udział w międzynarodowych projektach:

  • Partnerstwa strategiczne
  • Sojusze na rzecz wiedzy
  • Badanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacja wymiany, np.: na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np.: kursy języka polskiego, programy „integracyjne” itp.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close