Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Działalność
naukowo-badawcza

Oficjalna strona Działu Obsługi Badań Naukowych
i Projektów Unijnych

Oficjalna strona Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej
 

Najważniejsze kierunki badań w latach 2012-2016:
 
 

Wydział Mechaniczny:

 • eksploatacja pojazdów i maszyn,
 • materiały energetyczne i ciekłe kryształy,
 • badanie trwałości i niezawodności urządzeń technicznych,
 • zastosowanie paliw alternatywnych do silników spalinowych,
 • zastosowanie nowych technologii w przemyśle maszynowym,
 • spalanie w kotłach energetycznych i eksploatacja wód termalnych,
 • projektowanie i badanie elementów maszyn i konstrukcji inżynierskich.

Wydział Nauk o Zdrowiu i kultury Fizycznej:

 • problemy pielęgnacyjne i fizjoterapia ludzi w wieku podeszłym,
 • leczenie farmakologiczne i chirurgiczne osteoporozy oraz określenie rodzajów fizjoterapii w zależności od metody leczenia,
 • fizjoterapia po urazach kręgosłupa szyjnego z niedowładem czterokończynowym,
 • leczenie korekcyjne, operacyjne i zachowawcze skoliozy.

Wydział Sztuki:

 • nowe media i technologie graficzne,
 • ceramika, szkło w technologiach multimedialnych i malarskich,
 • technologie malarskie w architekturze,
 • teoria sztuki.

Wydział Transportu i Elektrotechniki:

 • energetyka i energoelektronika,
 • transport kolejowy i samochodowy,
 • turystyka i rekreacja zdrowotna,
 • systemy sterowania i zarządzania.

Wydział Ekonomiczny:

 • makroekonomiczne, mikroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania
  i efekty wzrostu rozwoju gospodarczego,
 • gospodarka światowa, integracja regionalna, handel międzynarodowy
  i konkurencyjność międzynarodowa,
 • rynki finansowe i międzynarodowa integracja rynków finansowych,
 • funkcjonowanie systemu finansowego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej,
 • towaroznawstwo – jakość – środowisko,
 • public relations i zarządzanie kryzysowe.

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny:

 • historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym,
 • systemy językowe: ich zróżnicowanie i organizacja,
 • problemy edukacyjne i wychowawcze młodzieży,
 • kształcenie nauczycieli w kontekście idei i praktyki long life learning,
 • współczesne media i ich znaczenie w edukacji,
 • kulturowe badania regionalne.

Wydział Informatyki i Matematyki:

 • komputerowe systemy wspomagania obliczeń i ich wykorzystanie
  w zagadnieniach matematycznych; algebraiczne metody w niczkowej i analizie,
 • sterowanie optymalne,
 • wpływ oddziaływań elektromagnetycznych, termotropowych oraz absorpcji na elektryczne i optyczne własności wybranych materiałów,
 • inteligentne technologie informacyjne w analizie systemów oparte na modelowaniu kognitywnym.

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa:

 • chemiczne i technologiczne aspekty ochrony środowiska w regionie radomskim,
 • właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zastosowania miękkich materiałów: kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej,
 • nanokompozyty na bazie wybranych polimerów,
 • technologie termicznego przekształcania odpadów polimerowyh
  z optymalizacją zagospodarowania jego produktów,
 • badania w zakresie ekologii, technologii i testowania produktów kolagenowych,
 • trwałość kształtu wyrobów obuwniczych i odzieżowych w aspekcie konstrukcji
  i wykorzystaniu materiałów.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną:
 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH

 • Laboratorium Sensoryczne
 • Laboratorium Katedry Towaroznawstwa i Nauk o Jakości

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY 

 • Laboratorium Językowe

WYDZIAŁ INFORMATYKI I MATEMATYKI

 • Laboratorium Komputerowe Zastosowań Matematyki
 • Laboratorium Dydaktyki Matematyki
 • Laboratorium Programowania
 • Laboratorium Sieci Komputerowych
 • Pracowania Projektowania i Grafiki Komputerowej

WYDZIAŁ MATERIAŁOZNAWSTWA TECHNOLOGII I WZORNICTWA

Katedra Chemii

 • Laboratorium Towaroznawstwa Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej
 • Pracownia Kosmetologii
 • Laboratorium Badań Fizykochemicznych
 • Laboratorium Technologii Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej
 • Laboratorium Chemii i Technologii Tłuszczów
 • Laboratorium Tribochemii

Katedra Ochrony Środowiska

 • Laboratorium Analizy Śladowej
 • Laboratorium Procesów Membranowych
 • Laboratorium Odzysku Chromu
 • Laboratorium Kolagenu i Tłuszczów
 • Pracownia Chemii Żywienia

Katedra Technologii Materiałów Organicznych

 • Laboratorium Badań Właściwości Tworzyw Sztucznych
 • Laboratorium Syntezy i Modyfikacji Polimerów
 • Laboratorium Technologii Chemicznej
 • Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii

Katedra Wzornictwa, Technologii Obuwia i Odzieży

 • Laboratorium Materiałoznawstwa  Obuwniczego i Odzieżowego
 • Laboratorium Technologii Odzieży
 • Laboratorium Technologii Obuwia i Realizacji Doświadczalnej
 • Pracownia Podometryczna
 • Pracownia Projektowania Obuwia
 • Pracownia Projektowania Odzieży

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Instytut Budowy Maszyn

 • Laboratorium Analizy Termicznej
 • Laboratorium Inżynierii Powierzchni
 • Laboratorium Materiałoznawstwa
 • Laboratorium Technologii Materiałów
 • Laboratorium Teorii Mechanizmów I Maszyn
 • Laboratorium Tribologiczne I
 • Laboratorium Tribologiczne II
 • Laboratorium Miernictwa Warsztatowego
 • Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
 • Laboratorium Obróbki Skrawaniem

Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

 • Powłok Ochronnych
 • Laboratorium Badań Zużycia Węzłów Tarcia
 • Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Produktów Naftowych
 • Laboratorium Analiz Instrumentalnych Produktów Naftowych
 • Laboratorium Badań Tribologicznych Materiałów Smarowych
 • Międzyzakładowe Laboratorium Badań Podstawowych Tłokowych Silników Spalinowych
 • Laboratorium Badań Geometrii Punktów Bazowych i Zawieszenia Pojazdu
 • Laboratorium Hamowni Podwoziowej
 • Laboratorium Bezpieczeństwa Samochodów
 • Laboratorium Diagnostyki Silnikowej
 • Laboratorium Podstaw Mechatroniki
 • Laboratorium Mechatroniki Silników Spalinowych
 • Laboratorium Mechatroniki Samochodowej
 • Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej w Samochodzie
 • Laboratorium Hamowni Podwoziowej

Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki

 • Laboratorium Projektowania Zespołów 
 • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Katedra Fizyki

 • Laboratorium Badań Magnetyków

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ 

 • Laboratorium Mikrobiologii
 • Pracownia Badania Wydolności Fizycznej i Składu Ciała
 • Pracownia Badania Stabilności Posturalnej Człowieka

WYDZIAŁ SZTUKI 

 • Laboratorium Rzeźby i Grafiki Warsztatowej

WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI 

 • Laboratorium Technologii Internetowych
 • Laboratorium Systemów Wizualizacji
 • Laboratorium Teorii Informacji
 • Laboratorium Komputerowych Systemów Sterowania
 • Laboratorium Systemów Sterowania Przemysłowego
 • Laboratorium Sieci Komputerowych
 • Laboratorium Automatyzacji Procesów
 • Laboratorium Automatyki i Robotyki
 • Laboratorium Podstaw Automatyki
 • Laboratorium Podstaw Techniki Pomiarowej
 • Laboratorium Przetworników Pomiarowych
 • Laboratorium Mechatroniki
 • Laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym
 • Laboratorium Elementów i Układów Sterowania Ruchem Kolejowym
 • Laboratorium Systemów Mikroprocesorowych oraz Laboratorium Układów Programowalnych
 • Laboratorium Teorii Automatów
 • Laboratorium Elementów i Układów Wykonawczych Laboratorium Teorii Obwodów
 • Laboratorium Zabezpieczeń Elektroenergetycznych
 • Laboratorium Elektroenergetyki Przemysłowej
 • Laboratorium Układów Elektroizolacyjnych
 • Laboratorium Sterowania i Diagnostyki Układów Napędowych
 • Laboratorium Elektroenergetyki Przemysłowej
 • Laboratorium Aparatów i Urządzeń Elektrycznych
 • Laboratorium Maszyn Elektrycznych
 • Laboratorium Techniki Wysokich Napięć
 • Komputerowe Laboratorium Teorii Obwodów
 • Laboratorium Zabezpieczeń Elektroenergetycznych
 • Laboratorium Energoelektroniki Przemysłowej
 • Laboratorium Napędu Elektrycznego
 • Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu
 • Laboratorium Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich
 • Laboratorium Podstaw Eksploatacji Pojazdów
 • Laboratorium Jakości i Użytkowania Energii Elektrycznej
 • Laboratorium Inteligentnych Technologii Informacyjnych w Transporcie
 • Laboratorium Układów Programowalnych
 • Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
 • Laboratorium Telekomunikacji
 • Laboratorium Aparatury Diagnostycznej
 • Laboratorium Elektroniki
 • Laboratorium Inżynierii Ruchu
 • Laboratorium Ruchu Kolejowego
 • Laboratorium Niezawodności i Bezpieczeństwa w Transporcie
 • Laboratorium Badań Operacyjnych i Modelowania w Transporcie
 • Pracownia Badań Rynku Transportowego

Uczelnia współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi m.in. w: Niemczech, Francji, Rosji, Ukrainie, Litwie, Słowacji, Portugalii, Czechach, Szwecji.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close