Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej do UTH Radom.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2019 r. są dostępne.
 2. Filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących.
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Czyżewicz, informatyk@uthrad.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48483617024. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziby Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:

 • Rektorat przy ul. Malczewskiego 29
 • budynek dydaktyczny przy ul. Malczewskiego 29
 • budynek dydaktyczny przy ul. Malczewskiego 22
 • budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 31
 • budynek Auli Głównej przy ul. Chrobrego 31a
 • budynek CSK „Atrium” przy ul. Malczewskiego 29a
 • budynek laboratorium przy ul. Chrobrego 27
 • budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 27
 • budynek dydaktyczny przy ul. Malczewskiego 20a
 • budynek dydaktyczny przy ul. Pułaskiego 9
 • budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 45
 • budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 33
 • budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 29c
 • budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 26
 • budynek dydaktyczny przy ul. Stasieckiego 54
 • Dom Studenta nr 1 przy ul. Akademickiej 1
 • Dom Studenta nr 2 przy ul. Akademickiej 3
 • Dom Studenta nr 3 przy ul. Akademickiej 5

Przed budynkami wyznaczono miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych i informacji głosowych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu.

Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

1. Budynek: Rektorat UTH Rad., ul. Malczewskiego 29

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Malczewskiego, częściowo dostosowane. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

2. Budynek dydaktyczny przy ul. Malczewskiego 29 (siedziba Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki)

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rodziny Winczewskich, częściowo dostosowane.. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Brak dostępności komunikacji pionowej. Komunikacja pozioma częściowo dostępna.

Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

3. Budynek dydaktyczny przy ul. Malczewskiego 22 (“Pentagon”)

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Malczewskiego, częściowo dostosowane. Brak podjazdu do budynku.

Brak dostępności komunikacji pionowej. Komunikacja pozioma częściowo dostępna.

Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

4. Budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 31 (siedziba wydziałów: Ekonomii i Finansów, Filologiczno-Pedagogicznego, Prawa i Administracji oraz Studium Języków Obcych) 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Chrobrego, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Komunikacja pionowa i pozioma częściowo dostępne.

Ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

5. Budynek Auli Głównej przy ul. Chrobrego 31a

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Chrobrego, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostępny podjazd do budynku.

Komunikacja pionowa i pozioma częściowo dostępne.

Ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

6. Budynek “Atrium” przy ul. Malczewskiego 29

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Malczewskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu do budynku.

Komunikacja pozioma częściowo dostępna. Brak dostępności komunikacji pionowej.

Toaleta częściowo dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Budynek laboratorium przy ul. Chrobrego 27

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mierzejewskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Komunikacja pozioma częściowo dostępna. Brak dostępności komunikacji pionowej.

Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

8. Budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 27

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mierzejewskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Komunikacja pozioma częściowo dostępna. Brak dostępności komunikacji pionowej.

Ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

9. Budynek dydaktyczny przy ul. Malczewskiego 20a (“Olimp”)

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Malczewskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Komunikacja pozioma i pionowa częściowo dostępne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych częściowo dostępna.

10. Budynek dydaktyczny przy ul. Pułaskiego 9

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Pułaskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu do budynku.

Komunikacja pozioma częściowo dostępna. Brak dostępności komunikacji pionowej.

Ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close