Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Kontakt

Centralny Punkt Informacji

ul. Malczewskiego 29, p. 4, 26-600 Radom,
tel. +48 48 361 8000,
e-mail: cpi@uthrad.pl

Centrala telefoniczna

tel. +48 48 361 7000
tel. +48 48 361 7001

Kanclerz Uczelni

Sekretariat: ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
tel. +48 48 361 7200,
e-mail: kanclerz@uthrad.pl

Rzecznik prasowy

ul. Chrobrego 31, p. 254,  26-600 Radom
tel. +48 48 361 7360, 692 982 228,
e-mail: rzecznikprasowy@uthrad.pl

Kontakt w razie zagrożenia na terenie UTH Rad.

W przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia (wypadku, pożaru, kradzieży i innych zagrożeń), prosimy o zgłoszenia na kontakt alarmowy
tel. +48 48 361 7264

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

prof. dr hab. Sławomir Bukowski
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7011
e-mail: rektor@uthrad.pl

Sekretariat: mgr Justyna Ćwiertnia
tel. +48 48 361 7010
fax. +48 48 361 7012

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. UTH Rad.
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7031
e-mail: rektor.d@uthrad.pl

Sekretariat
mgr Grażyna Żuchowska
tel. +48 48 361 7030
fax. +48 48 361 7047

Dział Nauczania

Kierownik: mgr Anna Kowalska
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7032
e-mail: dn@uthrad.pl

mgr Bożena Grzywacz
tel. +48 48 361 7044

mgr Grażyna Wólczyńska,
tel. +48 48 361 7045

Anna Hernik
tel. +48 48 361 7046

mgr Ewa Pakosz
tel. +48 48 361 7082

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7041

Dział Spraw Studenckich- Centrum Promocji Studentów i Absolwentów

Kierownik: mgr Elżbieta Jędruszczak
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7039
e-mail: sprawystudenckie@uthrad.pl

mgr inż. Anna Chrzan
tel. +48 48 361 7038

Monika Siwiec
tel. +48 48 361 7387

Iwona Mędrzycka-Pietrzyk
tel. +48 48 361 7036

Biuro Obsługi Studenta Nr 1

  • Wydział Sztuki
  • Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Kierownik: mgr Iwona Majewska
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7771

Biuro Obsługi Studenta Nr 2

  • Wydział Ekonomii i Finansów
  • Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
  • Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
  • Wydział  Prawa i Administracji

Kierownik: mgr Maria Nowocień
ul. Chrobrego 31
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7351

Biuro Obsługi Studenta Nr 3

  • Wydział Mechaniczny

Kierownik: mgr inż. Beata Przyłucka
ul. Krasickiego 54
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7660

Prorektor ds. Badań Naukowych
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH Rad.
ul. Malczewskiego 29, p.226
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7051
e-mail: rektor.b@uthrad.pl

Sekretariat
wakat
tel. +48 48 361 7050
fax. +48 48 361 7055

Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Kierownik: mgr Danuta Wieczorek
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7052

mgr Urszula Wieczorek, mgr Marta Roguś
tel. +48 48 361 7053

dr Elżbieta Noworol-Luft
tel. +48 48 361 7079

dr inż Katarzyna Mucha, mgr Katarzyna Figarska, mgr Katarzyna Kośmińska
tel. +48 48 361 7081

Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
dr hab. inż. Waldemar Nowakowski, prof. UTH Rad.
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7071
e-mail: rektor.n@uthrad.pl

Sekretariat
wakat
tel. +48 48 361 7070
fax. +48 48 361 7075

Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej

Kierownik: mgr Małgorzata Wierzbicka-Jabłońska
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7072

Dział Współpracy z Zagranicą

kierownik: mgr Agnieszka Dąbrowska
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7074

mgr Marta Okolus
tel. +48 48 361 7073

p.o. Kanclerza Uczelni

mgr inż. Tomasz Paduch
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7200
tel. +48 48 361 7201
e-mail: kanclerz@uthrad.pl

Sekretariat Kanclerza
inż. Marzena Szymańska
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7200
fax. +48 48 361 7203

Domy Studenta

Dom Studenta 1
Kierownik: lic. Agnieszka Mikołajczyk
ul. Akademicka 1
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7242

Portiernia DS-1
tel. +48 48 361 7242

Dom Studenta 2
Kierownik: lic. Agnieszka Mikołajczyk
ul. Akademicka 3
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7247

Portiernia DS-2
Maria Pruszyńska, Mirosław Sobuta, Iwona Gotkiewicz, Dorota Kwiatkowska, Dorota Okoń
tel. +48 48 361 7245
tel. +48 48 361 7246

Dom Studenta 3
Kierownik: Dariusz Piątek
ul. Akademicka 5
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7250
fax , +48 48 361 7248

Recepcja DS-3
Artur Grzyb, Małgorzata Urbanek, Aneta Kwiatkowska, Iwona Barszcz, Katarzyna Grzyb
tel.+48 48 361 7248

Dział Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu

p.o. Kierownika: mgr Jacek Krajewski
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7228

mgr inż. Artur Siurnik, mgr Emilia Gutkowska
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7225

Kierowcy – wiata: Zbigniew Kąkol, Jan Kukulski, Mirosław Taraś
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7325

mgr Jerzy Bugaj
tel. +48 48 361 7223

Dział Infrastruktury

Kierownik: Dariusz Wróbel
ul. Akademicka 6a
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7217

inż. Cezary Nowacki
ul. Akademicka 6a
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7216

Obsługa budynków przy ul. Malczewskiego
Grzegorz Błeszyński, Artur Tomczyk, Jeremi Pawlonka,  Ryszard Barszcz
tel. +48 48 361 7218

Obsługa budynków na Osiedlu Akademickim
Starszy mistrz: mgr inż. Roman Zaczek
tel. +48 48 361 7222
tel. +48 48 361 7221

Jan Adamczyk, Bernard Grzmil, Mirosław Bargiel, Krzysztof Gnyś, Piotr Krawczyk, Andrzej Gromski, Janusz Adamski, Mirosław Kuźba, Ireneusz Sztabnicki
tel. +48 48 361 7222
tel. +48 48 361 7221

Obsługa budynków na Osiedlu Borki
Wiesław Zdziech
tel. +48 48 361 7172

Dział Ogólno-Administracyjny

Kierownik: Karolina Firlej
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7254

lic. Krystyna Kwiecień, mgr Iwona Podsiadła, Agnieszka Wojtyniak
tel. +48 48 361 7235

Administracja Nr 1
Kierownik: Anna Zagdan
ul. Malczewskiego 22
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7251
tel. +48 48 361 7256

Administracja Nr 2, Wydział Ekonomii
i Finansów, Wydział Prawa i Administracji
Kierownik: Urszula Wlazło
ul. Chrobrego 31
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7252

Administracja Nr 3, budynek Wydziału Transportu,
Elektrotechniki i Informatyki

Kierownik: Anna Zagdan
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7251
tel. +48 48 361 7256

Sprzątaczki
tel. +48 48 361 7321

Administracja Nr 4, budynek Rektoratu
Kierownik: Karolina Firlej
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7235, +48 48 361 7254

Administracja Nr 5, budynek Wydziału Inżynierii
Chemicznej i Towaroznawstwa
Kierownik: mgr Anna Sałek
ul. Chrobrego27
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7255

Administracja Nr 6, budynek “Olimp”
Kierownik: Anna Zagdan
ul. Malczewskiego 20a
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7256

Administracja Nr 7, budynek Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
Kierownik: Urszula Wlazło
ul. Chrobrego 45
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7966, +48 48 361 7252

Administracja Nr 8, budynek Hala Sportowa Mała i Duża
Kierownik: mgr Anna Sałek
ul. Chrobrego 27
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7268, +48 48 361 7966, +48 48 361 7252

Administracja Nr 9, Borki
Kierownik: mgr Bożena Boryczka
ul. Stasieckiego 54
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7259

Kancelaria główna
Kierownik: Renata Siedlecka
mgr Agnieszka Skrzypek
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7239

Archiwum
lic. Małgorzata Sztabnicka
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7240

Stanowisko ds. Inwentaryzacji Ciągłej
Kierownik: lic. Irena Piątkowska
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7237

Sekcja Zamówień Publicznych
Kierownik: mgr Edyta Białczak
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7300
fax. +48 48 361 7314

mgr Dorota Golińska
tel. +48 48 361 7326

Stanowisko Pracy ds. BHP i P. Poż.

Justyna Wachnicka
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7233

Dział Inwestycji, Remontów i Gospodarowania Nieruchomościami
Kierownik: mgr inż. Jan Sikorski
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7037

mgr inż. Krystyna Paterek, mgr inż Małgorzata Sułek, mgr inż. Jacek Cyran
tel. +48 48 361 7058

mgr inż. Małgorzata Makowiecka
tel. +48 48 361 7205

Kwestor – Główny Księgowy

mgr Anna Towarek
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7211

Zastępca Kwestora
Zastępca Głównego Księgowego
mgr Marianna Perczak
tel. +48 48 361 7212
tel. +48 48 361 7396
fax. +48 48 361 7272

mgr Marta Sikora
tel. +48 48 361 7210
fax. +48 48 361 7272

Sekcja Księgowości Finansowej, Majątkowej i Kosztów

Kierownik: mgr Maria Wojciechowska

ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7327

mgr Anita Krajewska
tel. +48 48 361 7327

mgr Grażyna Gutkowska, Karolina Mikulska
tel. +48 48 361 7214

Agnieszka Chrzanowska, mgr Jowita Szymańska
tel. +48 48 361 7209

mgr Marzena Wachnicka
tel. +48 48 361 7273

mgr inż. Mirosława Dobczyńska, mgr Agnieszka Stachurska
tel. +48 48 361 7213
mgr Edyta Wójcicka
tel. +48 48 361 7281

Kasa
inż. Urszula Buczma
tel. +48 48 361 7238

Samodzielna Sekcja Rachuby Płac

Kierownik: mgr Krystyna Solarska
mgr Rajmund Cecot
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7207

mgr Magdalena Iwańska
tel. +48 48 361 7206

mgr Lena Gregorczyk, mgr Jowita Kizińska
tel. +48 48 361 7328

Biuro Rektora
Dyrektor: mgr Aneta Mirosz
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7013
fax. +48 48 361 7014

mgr Iwona Wolska
tel. +48 48 361 7015

mgr Anna Kowalik-Sawa, lic. Barbara Wzorek
tel. +48 48 361 7016

Kierownik: mgr Michał Czyżewicz
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7024
fax. +48 48 361 7021

mgr inż. Anna Pustuł
tel. +48 48 361 7029

mgr Izabela Jeżak
tel. +48 48 361 7021

mgr Michalina Karaś
tel. + 48 48 361 7027

mgr inż. Ewelina Barszcz
tel. +48 48 361 7088

Zespół ds. Obsługi Serwerowni
ul. Malczewskiego 29, pok. 209
26-600 Radom

mgr inż. Bartłomiej Ulatowski
tel. +48 48 361 7215

mgr inż. Bartłomiej Kmita
tel. +48 48 361 7026

inż. Dominik Brzeziński
tel. +48 48 361 7826

Zespół ds. Eksploatacji i Wdrożeń
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom

mgr Sławomir Warchoł
tel. +48 48 361 7215

mgr inż. Sławomir Kołtun
tel. +48 48 361 7091

Zespół ds. Informacji i Redagowania Portali
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 8000
fax. +48 48 361 8001

Dział Kadr
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom

Dział Kadr czynny jest w godz. 11.00–15.00

Kierownik: mgr Eliza Prokop-Perzyńska
tel. +48 48 361 7017

mgr Iwona Bednarczyk
tel. +48 48 361 7019

mgr Marta Jagielska-Gryz
tel. +48 48 361 7022

lic. Barbara Gładysz
tel. +48 48 361 7028

Radca prawny
mgr Karolina Filipczak-Krawczyk

ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7020

Naczelny Redaktor: mgr Wojciech Bielawski
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7061
fax. +48 48 361 7034

mgr Cezary Majewski
tel. +48 48 361 7035

mgr Monika Fetraś
tel. +48 48 361 7062

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr inż. Artur Kołtun
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7391

Administrator Systemu Sieci Teleinformatycznych
mgr Michał Czyżewicz
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7024

Stanowisko ds. Obronnych
mgr inż. Artur Kołtun
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7391

Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego
mgr Marek Kmiotek
ul. Maczewskiego 29
26-600 Radom
tel. +48 48 361 7234

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close