Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Jakość kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia ma na celu zapewnienie i podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Jest on zgodny ze standardami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) oraz misją i strategią UTH Radom. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia zawiera rozwiązania w zakresie monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach studiów prowadzonych w UTH Radom. System funkcjonuje w oparciu o uczelniane, krajowe i międzynarodowe dobre praktyki, zaangażowanie całej wspólnoty akademickiej i świadome współtworzenie kultury jakości: z poszanowaniem wartości i tradycji akademickich, autonomii i specyfiki wydziałów oraz jednostek międzywydziałowych, z uwzględnieniem interesariuszy zewnętrznych.

Zasadniczym celem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTH Radom jest budowanie uczelnianej kultury jakości kształcenia oraz wspieranie osiągania wysokiego poziomu jakości kształcenia, w tym w szczególności:

 1. stałe doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach studiów w celu dostosowania do wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego,
 2. doskonalenie warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego,
 3. zwiększanie podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia,
 4. zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o procesie kształcenia w UTH Rad.,
 5. podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności oferty Uczelni na rynku usług szkolnictwa wyższego (regionalnym, krajowym i zagranicznym).

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje procedury i rozwiązania w następujących obszarach:

 1. monitorowanie i przegląd programów studiów,
 2. zapewnianie właściwego doboru i jakości kadry dydaktycznej,
 3. ocena procesu nauczania, w szczególności wyników nauczania i osiąganych zakładanych efektów uczenia się oraz zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, oraz jakości zajęć dydaktycznych,
 4. ocena warunków realizacji zajęć dydaktycznych i środków wsparcia dla studentów i doktorantów,
 5. ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia,
 6. informowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o procesie kształcenia.

Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje Rektor.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close