Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Informacje ogólne

OŚRODEK INFORMATYKI I PROMOCJI
został utworzony dnia 1 września 2010 r. na bazie istniejącego w pionie Rektora Uczelni
Ośrodka Informatyki oraz Działu Promocji.

Główny Specjalista ds. Informatyzacji
Kierownik Ośrodka Informatyki i Promocji
mgr Michał Czyżewicz
tel. +48 48 361 70 24
e-mail: michal.czyzewicz@uthrad.pl

W skład Ośrodka Informatyki i Promocji wchodzą:

Zespół ds. Obsługi Serwerowni, Zespół ds. Eksploatacji i Wdrożeń.

Do zakresu działania Ośrodka Informatyki i Promocji należy:

 1. Kształtowanie i bieżący nadzór oraz aktualizacja planu rozwoju informatyzacji pn. – „Informatyzacja Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”,
 2. Wyszukiwanie, analiza i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych,
 3. Kontrola legalności oprogramowania, a w szczególności:
  • organizowanie i nadzorowanie audytów wewnętrznych legalności oprogramowania.,
  • organizacja bazy istniejącego oprogramowania i sprzętu komputerowego do właściwego funkcjonowania informatycznego,
  • prowadzenie centralnego rejestru licencji oprogramowania komputerowego,
 4. Ścisła współpraca z Działem Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu oraz Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie opiniowania merytorycznego zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 5. Koordynacja działań administratorów IT zajmujących się problematyką informatyki włącznie z siecią, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, zatrudnionych w poszczególnych jednostkach działalności podstawowej i administracyjnej.
 6. Opiniowanie warunków dotyczących likwidacji sprzętu komputerowego.
 7. Opiniowanie projektów informatycznych opracowanych przez administratorów IT zatrudnionych w poszczególnych jednostkach.
 8. Opiniowanie na etapie przygotowania zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia z zakresu informatycznego do wniosku o przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego.
 9. Obsługa kont dostępowych do portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Obsługa i zarządzanie stacjami roboczymi Pionów: Rektora, Administracji Kanclerza i Biblioteki Głównej.
 11. Opracowywanie propozycji działań promocyjnych i marketingowych na rok kalendarzowy.
 12. Współpraca z jednostkami działalności podstawowej i administracyjnej, ich kierownikami oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Rekrutacji w zakresie proponowanej oferty dydaktycznej, ustalania strategii promocyjnej i marketingowej jednostek organizacyjnych.
 13. Opracowywanie i ostateczne przygotowywanie do druku materiałów promocyjnych oraz zamawianie i dystrybucja gadżetów reklamowych na potrzeby Uczelni.
 14. Organizowanie „Dni Otwartych” na UTH Rad. oraz udział w targach edukacyjnych krajowych i zagranicznych.
 15. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie oferty dydaktycznej Uczelni.
 16. Badanie lokalnej opinii publicznej, jej analiza w zakresie opinii kandydatów na studia, studentów oraz absolwentów, a także społeczności regionu.
 17. Przygotowanie i rozwój Systemu Identyfikacji Wizualnej (standaryzacja loga Uczelni i elementów graficznych znaku firmowego UTH Rad.) oraz nadzór nad jego stosowaniem.
 18. Sporządzanie projektu planu rzeczowo-finansowego Ośrodka Informatyki i Promocji na cele informatyzacji, promocji i reklamy Uczelni na rok kalendarzowy.
 19. Współpraca z Biurem Rektora przy organizacji uroczystości ogólnouczelnianych odbywających się w Uczelni.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close