Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

PIONIER-LAB — Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji
w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki). Projekt realizowany będzie przez 21 partnerów (w tym także przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN.

Projekt PIONIER-LAB zakłada wsparcie badań i innowacji poprzez żywe laboratoria (ang. living labs), które staną się przestrzenią wspólnych działań badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw – mostem dla przyszłych innowacji, gdzie procesy badawcze zostaną powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem użytkowników. Z kolei preinkubatory przedsiębiorczości skupione wokół platformy PIONIER-LAB staną się nową przestrzenią informacyjno-komunikacyjną zapewniającą wsparcie i mentoring merytoryczny dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje utworzenie siedmiu laboratoriów badawczych oraz usług pre-inkubatora:

 1. Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych.
 2. Laboratorium usług czasu i częstotliwości.
 3. Smart Kampus jako laboratorium Smart City.
 4. Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT.
 5. Laboratorium Usług Chmurowych.
 6. Laboratorium Symulacji Wieloskalowych.
 7. Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią).
 8. Usługi preinkubatora – wirtualne biuro i usługi wspólne (prawno-księgowe), praca grupowa, telementoring.

Lider konsorcjum, Beneficjent: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe

Partnerzy:

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Politechnika Rzeszowska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu bierze udział w tworzeniu: Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych

Budowa i udostępnienie platformy badawczej dla środowiska naukowego, przedsiębiorstw oraz zainteresowanych podmiotów skupionych wokół pre-inkubatorów przedsiębiorczości.

Całkowita wartość projektu 525 691 452,55 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 305 541 574,00 zł.

Kierownik Ośrodka Informatyki i Promocji
mgr Michał Czyżewicz
tel. +48 48 361 70 24
e-mail: michal.czyzewicz@uthrad.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close