Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student we wniosku o przyznanie zapomogi uzasadnia fakt pozostawania przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, nieszczęśliwym wypadkiem lub śmiercią najbliższych członków rodziny, klęsk żywiołowych, a także w wyniku zdarzenia losowego np. kradzieży, pożaru, powodzi. Okoliczności wskazane we wniosku student zobowiązany jest potwierdzić odpowiednim dokumentem.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

O zapomogę student może ubiegać się również podczas urlopu i powtarzania semestru lub roku.

Wniosek o przyznanie zapomogi student lub doktorant składa elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia, przedstawia sytuację materialną rodziny zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne i zaistnienie okoliczności wymienione wyżej oraz  dołącza skany odpowiednich dokumentów. Wniosek rejestrowany jest  w systemie elektronicznym Uczelnia oraz weryfikowany przez pracownika DSS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close